+36 70 251 9598

2019.03.25 Irén, Írisz
Fel

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kamaeru Kereskedelmi Kft.  – továbbiakban: Társaság – (székhelye: 2100 Gödöllő Móricz Zsigmond utca 5.  Cégjegyzékszáma: 13 09 186138, adószáma: 25901403-2-13) és a Társaság által a http://www. kemodieta.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amely a http://www. kemodieta.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik, illetve kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Weboldalon található elektronikus Termékházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásai regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A Társaság a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben a Vásárlót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, a fizetendő vételárról, a szállítási költségről, valamint az egyéb járulékos költségekről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Vásárló és a Társaság között távollevők közötti szerződés jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.  A Felek között a Termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Társaság azt 5 (öt) évig őrzi meg.

1.5. Ügyfélszolgálat: Kamaeru Kereskedelmi Kft.

Ügyfélszolgálati iroda címe: 2100 Gödöllő Móricz Zsigmond utca 5.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 9-13h között.)

Telefon: +36 70 251 9598 (nem emelt díjas telefonszám)

Weboldal: http://www.kemodieta.hu

E-mail: info@kemodieta.hu

2. A REGISZTRÁCIÓ

2.1. A regisztráció a http://www.kemodieta.hu weboldalon, történhet meg.

A Weboldalon történő regisztráció során a Vásárlónak a következő adatokat kell kötelezően megadnia:

– név (vezeték- és keresztnév) vagy cégnév,

– lakcím, vagy székhely,

– email cím,

– telefonszám,

– szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok

A  következő adatok megadása nem kötelező:

– felhasználó életkora

2.2. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, a Társaság általi adatkezeléshez hozzájárul.

2.3. A Társaságot a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semmiféle felelősség nem terheli. A Társaságot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, amely abból ered, hogy a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen harmadik személyek számára bármely nem a Társaságnak felróható okból hozzáférhetővé válik. Társaságot a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. A MEGRENDELÉS ÉS A VÁSÁRLÁS MENETE

3.1. A Webáruházon keresztül megvásárolható termékek (továbbiakban: Termék) köre:

-Gabolexin Forte

-Gabolexin Plus gél

3.2. A Termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termék használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található termékismertetője, illetve a Termék csomagolása, valamint az esetlegesen mellékelt használati utasítás tartalmazza. A Társaság oldaláról szerződésszerű teljesítésnek minősül, ha a Termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A Társaság által forgalmazott Termékek – ha ezt a jogszabályok előírják – a használati utasítást tartalmazzák. Ha ez esetleg mégsem így történne, úgy a Vásárló az ügyfélszolgálat felé tett írásbeli  jelzése alapján ezt a Társaság haladéktalanul pótolja.  Amennyiben a Webáruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon elérhető információkhoz képest a Vásárlónak többletinformációra van szüksége, úgy ezzel kapcsolatos kérdéseivel az ügyfélszolgálathoz fordulhat.

3.2. A Termékhez tartozó vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termék vételára nem tartalmazza azonban a kiszállítás, és egyéb esetlegesen felmerülő járulékos költségeket.

3.3. A Weboldalról megrendelhető Termékhez tartozó vételár változtatásának jogát a Társaság fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termék vételárát a Vásárló számára hátrányosan nem befolyásolja. Bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Társaság pénzt visszatéríteni nem köteles.

3.4. Amennyiben a Társaság minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Társaság nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Társaság Weboldalán keresztül csak regisztrált Vásárlótól és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Társaságot a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Termékhez kapcsolódó és a Weboldalon feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért a Társaság nem vállal felelősséget.

3.6. Megrendelés feladására a Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a saját Kosár használatával van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott Terméket az egyes Termékre kattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes Termék kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, Fizetés linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően a Vásárló ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Fizetés összegző oldalon található megrendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

3.7. A Társaság a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Társaság ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.8. A Vásárló ajánlati kötöttsége – amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül hozzá megérkezik – a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 (negyvennyolc) órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be.

3.9. Ha a Társaság a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Társaságot nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

3.10. A Termék kiszállítására csak a kiküldött visszaigazolást követően kerül sor.

3.11. A Vásárló megrendelésének folyamatát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a www.kemodieta.hu oldalon bejelentkezés után a „Fiókom”/”Megrendeléseim” menüpont segítségével. A Vásárló ott megtalálhatja az összes addigi megrendelését is, amit Webáruházon keresztül küldött. Minden megrendelés egyedi megrendelés számmal azonosítható.

3.12. A megrendelt Termék vételárát a Vásárló a következőképpen fizetheti meg:

  1. utánvétként a futárszolgálatnak fizetve közvetlenül a termék átvételekor

A felsorolt fizetési lehetőségek közül a Vásárló választja ki a neki megfelelő módozatot. A kiválasztott fizetési módhoz kapcsolódó, azt működtető szolgáltató tevékenységéért, esetleges mulasztásaiért, a kiválasztott fizetési mód átmeneti elérhetetlenségéért, üzemzavaráért, az ebből eredő károkért a Társaság nem vállal felelősséget. A fizetés során a Vásárló által megadott téves, hiányos adatokkal (téves bankszámlaadatok stb.) összefüggésben keletkező károkért a Társaság nem vállal felelősséget.

A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amennyiben a vételár az esetleges egyéb díjtételekkel együtt a Társaság bankszámlájára maradéktalanul megérkezett, vagy utánvét esetén a futárszolgálat, vagy az átvételi ponton maradéktalanul átadásra került.

3.13. A Társaság a vételár Vásárló általi kifizetésével összefüggésben semmilyen bankkártya-adatot nem kezel, ilyen információ a Társasághoz nem érkezik.

3.14. A megrendelésben feltüntetett és a Társaság által visszaigazolt házhozszállítás díját a Vásárló banki átutalással, vagy a Termék átvételekor, számla ellenében, készpénzben, egy összegben fizeti meg a szállítást végző személynek (futárszolgálatnak).

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Weboldalon megrendelt Terméket a Társaság a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A megrendeléskor megadott szállítási cím a szállítás megkezdését követően utólag nem módosítható.

4.2. A Társaság a megrendelt és házhoz szállítani kért Terméket házhoz szállítja a GLS Hungary futárszolgálat igénybevételével. A megrendelt Termék kiszállítási díja a Weboldalon, a Webshop résznél a „Szállítási információk” menüpontban található, és amely díjat a megrendelt Termék vételára – a Társaság által adott eltérő információ hiányában – nem tartalmazza. A kiszállítás feltételeire a futárszolgálat szabályzatai érvényesek.

4.3. A házhozszállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes. Ha a Vásárló hibájából nem történik meg a Termék átadása (mert pl. a Vásárló, vagy meghatalmazottja nem tartózkodik otthon, hibás címet ad meg, a Termék ellenértékét nem tudja megfizetni), úgy az ismételt kiszállítás díját a Vásárló köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként a házhozszállítás ingyenes lenne.

4.4. A kiszállításkor a Vásárló részére átadásra kerül a számla, amelyek megfelelőségét a Vásárló az átvételkor köteles ellenőrizni. A Vásárló köteles a Termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a Terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Társaság a csomagolásban foglalt Termék mennyiségére vonatkozó kifogást nem fogad el. A Társaság minden esetben megfelelően gondoskodik a Termék megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Vásárló átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Vásárlónak pedig alá kell írni.

4.5. A Társaság a megrendelés visszaigazoló e-mailben előzetesen jelzi a kiszállítás várható határidejét, amely eltérő tájékoztatás hiányában 5 munkanapon belüli időpont. Amennyiben a Társaság a visszaigazoló e-mailben vállalt szállítási határidő betartására valamilyen okból nem lenne képes, úgy a szállítási határidő lejárta előtt telefonon, vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és tájékoztatja a módosuló szállítási határidőről, illetve az egyéb kiszállításra vonatkozó lehetőségekről.

4.6. A megrendelt Termék személyes átvételére nincsen mód.

5. AZ ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI

5.1. A Vásárló a Termék megvásárlására vonatkozó szerződéstől a Termék, több Termék adásvétele esetén az utoljára szolgáltatott Termék átvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módját és feltételeit a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a Termékre vonatkozó, megrendelésének elektronikus visszaigazolása hozzá megérkezett. A Vásárló az elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

5.2.  Az elálláshoz kapcsolódó mintaszöveg, valamint tájékoztató az ÁSZF mellékletét képezi.

5.3. A Vásárló elállási nyilatkozatát az 1.1. pontban feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Társasággal. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

5.4. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a fentiekkel összhangban gyakorolta.

5.5. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Társaság visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (házhozszállítási) költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Társaság által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A Társaság a visszatérítés során az eredeti vásárlás során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítési mód alkalmazásával összefüggésben a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.6. Ha a Vásárló a fentieknek megfelelően eláll a Termékre vonatkozó szerződéstől, úgy köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Társaságnak vagy a Társaság által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Társaság önkéntesen vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Társaság önkéntesen vállalta e költség viselését. A Vásárló az elállással érintett Terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Társaság részére, utánvételes átvételt a Társaság nem teljesít. Elállás esetén a Társaság követelheti a Vásárlótól a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5.7. A Vásárló kizárólag a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

5.8. Elállás esetén az érintett Termék a következő címre küldendő vissza:

Név: Kamaeru Kereskedelmi Kft.

Cím: 2100 Gödöllő Móricz Zsigmond utca 5.

6. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

6.1. Kötelező jótállás

A Társaság által forgalmazott Termékre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv alapján jótállási kötelezettség terheli, azaz a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A Termékekre vonatkozó szavatossági és esetleges jótállási feltételek a Termékek csomagolásán vagy a kapcsolódó dokumentációján találhatók.

6.2. Kellékszavatosság

A Társaság kizárólag új, bontatlan csomagolású Termékeket értékesít. A Termékek szavatossági ideje terméktípustól függően változó, erről információ a csomagoláson található.

A Vásárló a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított  2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. A Vásárló köteles az észlelt hibát haladéktalanul a Társaság tudomására hozni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

6.3. A Vásárló a Társaság általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel napja) érvényesítheti a jótálláshoz fűződő, illetve kellékszavatossági jogait.

6.4. A Vásárló kizárólag a Társaság által kiállított és átadott számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő, illetve kellékszavatossági jogainak érvényesítésére. A Vásárlónak a vásárlás tényét minden esetben kétséget kizáróan igazolnia kell.

6.5. A szavatosság időtartama alatt a Társaság a Vásárló választása szerint vállalja a hibás Termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Társaságnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Társaság nem vállalta, Vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.6. A szavatossági és jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett.

Nem terjed ki a Társaságot kötelező szavatosság:

  1. a nem rendeltetésszerű használatból (kezelési-használati útmutatóban írtak), valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásokra sérülésekre,
  2. ha a Vásárló által igazoltan átvett Termék vásárlói érdekkörben felmerült káresemény miatt, vagy a Termék nem megfelelő tárolása, szállítása miatt megsérül vagy megsemmisül,
  3. ha a Terméken a Vásárló, vagy más, nem a Társaság képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett,
  4. a termékleírásban (kezelési-használati útmutatóban) feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Vásárló ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült.

Fentiek bizonyítása a Társaságot terheli.

6.7. A Társaság menetsül a szavatossági kötelezettsége alól, amennyiben a bizonyítja, hogy

– a hibás Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7. FELELŐSSÉG

7.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Társaság nem vállal felelősséget. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, a Társaság pedig nem vállal felelősséget a Weboldal használata során, azzal összefüggésben felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért ide nem értve a Társaság által szándékos, vagy súlyos gondatlansággal, illetve bűncselekménnyel okozott károkat, valamint az életet, testi épséget, egészséget veszélyeztető cselekményeket.

7.2. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Weboldallal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardver- vagy szoftverhibák, nem megfelelő internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltató működési hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a Weboldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.). A Társaság kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Ha a Vásárló a regisztráció, a vásárlás, vagy a fizetés során bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal. Társaság kizárja továbbá a felelősségét Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt Weboldal nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Vásárló ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Weboldal technikai tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Társaságon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Társaság az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

7.3. Társaság kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított jogellenes, vagy károkozó magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Társaság ilyen esetben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése céljából.

8. SZERZŐI JOGOK

A Weboldal, annak technikai és informatikai megoldásai szerzői jogvédelem alatt állnak. A Társaság a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. szerinti szerzői jog jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Ügyfélszolgálat

A Vásárló panaszával, kifogásával a Társaság ügyfélszolgálatához fordulhat, melynek elérhetőségét az 1.5. pont tartalmazza. Az e-mailen beérkezett megkeresésekre való kötelező válaszadási idő 2 (kettő) munkanap, a kifogás Társasághoz történő megérkezésétől számítva.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Társaság és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Társasággal való tárgyalások során békés úton nem rendeződik, a Vásárló számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

a) Panasz a Társasággal szemben a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az erre vonatkozó tájékoztató http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535 oldalon érhető el.

b) Békéltető testület: A Termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet az illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületek listája a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html internetes oldalról érhető el.

c) Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyv, valamint a Polgári Perrendtartás rendelkezései szerint

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. A Webáruházon keresztül csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó megrendelések szolgálhatóak ki.

10.2. A Társaság bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Társaság a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a regisztrált felhasználókat tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.